Oddział Dzienny Psychiatryczny Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach. 7:00-18:35, godz. rejestracji: 7:00-10:00
tel. 17 8666290
Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 15

Zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc. Oferuje:

Diagnozę i leczenie psychiatryczne:

• porady diagnostyczne
• porady terapeutyczne
• porady kontrolne

Diagnozę psychologiczną:

• osobowości (z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych, testów projekcyjnych)
• sprawności intelektualnej
• zaburzeń o.u.n (testy triady organicznej)
• zaburzeń psychicznych

Psychoterapię indywidualną pacjentów z zaburzeniami:

• nerwicowymi
• depresyjnymi
• psychotycznymi
• zaburzeniami osobowości i zachowania
• zaburzeniami przystosowania

W czwartki pacjenci mogą liczyc na pomoc pracownika socjalnego.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie