Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych
Zespół Leczenia Środowiskowego

MOŻEMY CI POMÓC

Strona główna


Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny utworzony został w 1985 r. i jest integralną częścią Szpitala. Jego funkcjonowanie opiera się na kompleksowej terapii pacjentów psychotycznych, nerwicowych i zaburzeniem osobowości. Leczeni są pacjenci przewlekle chorzy jak i z pierwszymi zachorowaniami, trafiający do oddziału z otwartej opieki zdrowotnej bądź ze stacjonarnego leczenia psychiatrycznego.

Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć:

 • poprawie stanu psychicznego,
 • redukcji objawów i zachowań objawowych,
 • zapobieganiu nawrotom choroby,
 • poprawie współpracy we własnym leczeniu,
 • poprawie funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej,
 • poprawie samooceny,
 • aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

Sposoby oddziaływań:

 • pełna opieka lekarsko - pielęgniarska,
 • pakiet badań laboratoryjnych i konsultacje specjalistyczne,
 • postępowanie diagnostyczno-psychiatryczne,
 • badanie metodami psychologicznymi,
 • specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne w zakresie optymalnej farmakoterapii,
 • oddziaływania terapeutyczne i psychoterapeutyczne.

Posiadamy dostęp do wysoko specjalistycznych metod diagnostycznych:

 • badania neuroobrazowe CT,
 • badania elektrofizjologiczne - EEG,
 • badania biochemiczne z oznaczeniem poziomu leków, hormonów,
 • konsultacji wysoko wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.


Oddział ma możliwość współpracy z Kliniką Psychiatrii Ogólnej wchodzącą w skład struktury organizacyjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

Pacjenci mogą kontynuować leczenie w opiece ambulatoryjnej poprzez istniejącą Poradnię przy Oddziale.

Leczenie jest całkowiecie refundowane przez NFZ.