Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych
Zespół Leczenia Środowiskowego

MOŻEMY CI POMÓC

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO

Godziny otwarcia: poniedziałek, piątek: 7:00 - 15:00, wtorek, środa: 7:00-14:35, czwartek: 11:00-12:00

tel. 17 86 66290
Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 15

Od lutego 2012 roku w Klinicznym Szpitalu Specjalistycznym Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przy Klinicznym Oddziale Dziennym Psychiatrycznym i Poradni Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych działa Zespół Leczenia Środowiskowego.

Zespół Leczenia Środowiskowego jest to nowa forma opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia schizoafektywne, organiczne zaburzenia osobowości i nastroju).

Celem opieki środowiskowej jest poprawa stanu zdrowia pacjenta – zapobieganie nawrotom choroby i zmniejszenie liczby hospitalizacji. Osiągniecie tego założenia jest możliwe dzięki stosunkowo częstym kontaktom z pacjentem, jego rodziną i najbliższym otoczeniem. Rehabilitacja taka ma również za zadanie poprawę funkcjonowania psychospołecznego - zdobycie większej samodzielności, pokonywanie izolacji społecznej.

Spotkania odbywają się zarówno w domu pacjenta, jak i w siedzibie Zespołu. Terapeuci utrzymują stały kontakt z pacjentem, jego rodziną oraz innymi instytucjami np. szpital, opieka społeczna, organizacje społeczne. W skład Zespołu wchodzi lekarz psychiatra, psycholog i pracownik socjalny

Zespół Leczenia Środowiskowego w ramach NFZ udziela następujących świadczeń:

  • Postępowanie diagnostyczne psychiatryczne i psychologiczne;
  • Postępowanie terapeutyczne – farmakoterapia i psychoterapia m.in. terapia indywidualna, wspierająca, psychoedukacja.
  • Poradnictwo i terapia wobec rodziny pacjenta m.in. edukacja, wspieranie, interwencje i terapia rodzin.
  • Pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych oraz w zorganizowaniu odpowiednich warunków bytowych (zadania wykonywane przez pracownika socjalnego).