Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych
Zespół Leczenia Środowiskowego

MOŻEMY CI POMÓC

KONTAKT

Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny

oraz

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych

i

Zespół Leczenia Środowiskowego


mieszczą się: 

35-055 Rzeszów ul. Szopena 15 (wejście przez podwórko III Liceum)

tel. 17 850-82-41 ( do rejestracji, sekretariatu)

17 852-85-57 ( dyżurka pielęgniarek)

797-327-742 (do Zespołu Leczenia Środowiskowego)

e- mail: dp@szpital.rzeszow.pl