Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych
Zespół Leczenia Środowiskowego

MOŻEMY CI POMÓC

KLINICZNY ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

Prowadzi kompleksowe profesjonalne leczenie dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi

Oddział otwarty jest w godz. 7:00-15:00.

Pomoc mogą uzyskać osoby:

 • cierpiące na nerwicę, odczuwające lęk, niepokój
 • zgłaszające skargi na bezsenność
 • nieradzące sobie ze stresem i z trudnościami w kontaktach społecznych
 • osoby z rozpoznanymi chorobami psychicznymi
 • korzystające lub nie z wcześniejszego leczenia w systemie stacjonarnym

Leczenie w Oddziale ma formę psychoterapii grupowej oraz indywidualnych spotkań z psychologiem.

Istnieją 2 profilowane grupy terapeutyczne obejmujące program 12-tygodniowego leczenia.


Grupa pacjentów z nerwicami, depresjami, zaburzeniami osobowości, trudnościami adaptacyjnymi

Formy terapii:

 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia indywidualna
 • terapia zajęciowa
 • muzykoterapia
 • relaksacja
 • trening umiejętności interpersonalnych
 • w razie potrzeby sesje z rodziną pacjenta

Grupa pacjentów z rozpoznaniami chorób psychicznych

Formy pracy:

 • psychoterapia grupowa
 • psychoterapia indywidualna
 • terapia zajęciowa
 • społeczność terapeutyczna
 • relaksacja
 • zajęcia psychoedukacyjne (w tym również trening lekowy)
 • arteterapia
 • trening umiejętności społecznych (m.in. treningi: kulinarny, budżetowy, prowadzenia rozmowy, umiejętności rozwiązywania problemów, aktywizacji zawodowej)
 • stały kontakt psychologa z rodziną pacjenta


Ponadto pacjenci z obu grup uczestniczą w zabawach integracyjnych organizowanych cyklicznie co 3 miesiące. Organizują je pacjenci uczestniczący aktualnie w procesie terapii (robią zakupy, pieką ciasta, przygotowują ciepłą kolację). Na zabawy zapraszamy również byłych pacjentów. Od momentu powstania Oddziału, co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia pacjenci przygotowują Wigilię, wystawiają Jasełka (dla rodzin, pacjentów z Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego KSW Nr 1). W ramach terapii Oddział organizuje wycieczki krajoznawcze. Byliśmy m.in. w Krasiczynie, Łańcucie, Dukli, Bóbrce, Baranowie Sandomierskim, Sandomierzu, Przemyślu, w Skansenie w Markowej. Wychodzimy do kina, muzeum, BWA, Trasy Podziemnej.Przyjęcia do Oddziału odbywają się:

 • na podstawie skierowania lekarza (lekarz psychiatra, rodzinny, lub inny specjalista)
 • Ubezpieczenia Zdrowotnego