Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych
Zespół Leczenia Środowiskowego

MOŻEMY CI POMÓC

AKTUALNOŚCI


  • W związku z awarią naszej linii telefonicznej i nadaniem nowych numerów telefonów Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny jest dostępny pod numerami: sekretariat: 17 850-82-41 oraz dyżurka pielęgniarek: 17 852-85-57
  • Przyjęcia do grupy otwartej pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychotycznych w systemie ciągłym odbywają się na bieżąco.
  • Wolne terminy do psychologów w godzinach popołudniowych.