Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych
Zespół Leczenia Środowiskowego

MOŻEMY CI POMÓC

AKTUALNOŚCI


  • Uwaga! Prosimy pacjentów, którzy potrzebują tylko wypisania kolejnych recept o telefoniczny kontakt z sekretariatem. Recepty zostaną wysłane pocztą na wskazany przez pacjenta adres - tel. 17 850-82-41 (do rejestracji, sekretariatu).
  • Przyjęcia do grupy otwartej pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychotycznych w systemie ciągłym odbywają się na bieżąco.
  • Wolne terminy do psychologów w godzinach popołudniowych.