Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych
Zespół Leczenia Środowiskowego

MOŻEMY CI POMÓC

PRZEWODNIK


"Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zaowodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi" udostępiony przez Stowarzyszenie Rodzin "Otwart Umysł".