Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych
Zespół Leczenia Środowiskowego

MOŻEMY CI POMÓC

PORADNIA LECZENIA I REHABILITACJI ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach. 7:00-18:35, godz. rejestracji: 7:00-10:00

tel. 17 86 66 290

Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena 15

Zapewnia profesjonalną i kompleksową pomoc. Oferuje:

Diagnozę i leczenie psychiatryczne:

 • porady diagnostyczne
 • porady terapeutyczne
 • porady kontrolne

Diagnozę psychologiczną:

 • osobowości (z wykorzystaniem badań kwestionariuszowych, testów projekcyjnych)
 • sprawności intelektualnej
 • zaburzeń o.u.n (testy triady organicznej)
 • zaburzeń psychicznych

Psychoterapię indywidualną pacjentów z zaburzeniami:

 • nerwicowymi
 • depresyjnymi
 • psychotycznymi
 • zaburzeniami osobowości i zachowania
 • zaburzeniami przystosowania

W czwartki pacjenci mogą liczyc na pomoc pracownika socjalnego.